Tampere-talo vahvasti mukana tukemassa Tapahtumateollisuus ry:n mielenilmaisua

Talon julkisivu hehkuu tänään punaisena alan merkityksen ja ahdingon huomioimiseksi

Tapahtuma-ala on yksi koronakriisin suurimmista kärsijöistä.Tapahtumateollisuus ry järjestää tänään yhdessä alan yritysten ja toimijoiden kanssa mielenilmaisun, jonka tarkoituksena on herättää huomiota tapahtuma-alan merkitykseen koko yhteiskunnassa ja esittää konkreettiset toimenpiteet alan ahdingon helpottamiseksi. Yritysten selviytyminen ja työpaikkojen säilyminen on turvattava, jotta ala kykenee löytämään keinot toteuttaa tapahtumia korona-aikana turvallisesti ja kannattavasti.Tapahtumien ammattilaiset kokoontuvat tänään mielenilmaukseen Helsingin Kansalaistorille ja Eduskuntatalon edustalle, ja tapahtumataloja, mukaan lukien Tampere-talo, valaistaan illalla punaiseksi. Mielenilmaus näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

Keväällä asetetut koronarajoitukset ovat ajaneet tapahtuma- ja kulttuurialan ennennäkemättömään ahdinkoon. Tapahtumateollisuus ry:n tilastojen mukaan tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Koronatilanne on rajoittanut alan yritysten liiketoimintaa jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alalla on 9000 lomautettua työntekijää ja 136 000 tilapäistä työntekijää ilman työtä.

Tampere-talo on yksi kesäkuussa toimintansa aloittaneen Tapahtumateollisuus ry:n perustajista, on mukana sen hallituksessa sekä turvallisuustyöryhmässä, jossa on laadittu viranomaisyhteistyössä turvallisen tapahtuman standardia ja auditointia. Tapahtumateollisuus ry luovuttaa ehdotukset konkreettisista toimista elinkeinoministeri Mika Lintilälle tänään Helsingissä.

– Koronarajoitusten pitkäaikaisvaikutukset tapahtuma-alan ahdinkoon ovat suuret. Alalla on merkittävät vaikutukset työllisyyteen niin suoraan kuin välillisesti.  Meidän on opittava toimimaan siten, että turvaamme turvallisuuden ja terveyden, mutta myös alan yritysten ja työntekijöiden toimeentulon ja loivennamme koronan aiheuttamaa talouskriisiä, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas muistuttaa.  

– Olennaisinta on löytää mahdollisimman turvallinen tapa toteuttaa tapahtumia. Pelkästään osallistujamääriin sidotut rajoitukset eivät enää ole perusteltuja. Tapahtumajärjestäminen on normaaliolosuhteissakin vahvasti säädeltyä ja vastuu yleisöturvallisuudesta on suuri. Siksi nykytilanteessa on järkevintä, että ihmiset kokoontuvat ammattimaisten, ohjeita noudattavien tapahtumanjärjestäjien turvallisissa tapahtumissa, Paulina Ahokas sanoo.

Julkisivut ja sosiaalinen media hehkuvat punaisena

Alan yritykset ja toimijat halki Suomen osoittavat tukensa tapahtuma-alan tilanteelle, kun tapahtumatalot, -tilat ja -toimistot valaistaan punaiseksi kello 18 alkaen. Myös Tampere-talo on mukana: talon julkisivu hehkuu punaisena koko illan.

Sosiaalisessa mediassa #pelastetaantapahtumat #wemakeevents #backtolive aihetunnisteita käyttävä kampanja on levinnyt kansainvälisestikin (#redalert). Sillä osoitetaan tukea kaikille tapahtuma-alalla työskenteleville, joilta pandemia on vienyt työn ja elinkeinon.

www.tapahtumateollisuus.fi/

Turvallisuus Tampere-talossa www.tampere-talo.fi/turvallisuus-talossa

Vastaa